Paraguay se v různých žebříčcích světa označuje za zemi, ve které se lidé považují za nejšťastnější.
V neděli 24. ledna 2021 se událo něco, co potvrzuje nebo dokonce zvyšuje „ukazatel štěstí“. Touto
událostí byla slavnost skládání řeholních slibů mladých minoritů.

V Aregua, v Centru Božího Milosrdenství, složili řeholní sliby čtyři naši spolubratři. Jedním z nich byl
br. Carlos David Jara Vera, který právě skončil noviciát a složil první řeholní sliby. Další tři bratři, br.
Roberto, br. Tomaś a br. Lucas, své řeholní sliby obnovili.

Mše svatá, během které bratři sliby skládali, byla zároveň zakončením 15. Setkání mládeže od Božího
Milosrdenství. Eucharistii předsedal o. Marek Wilk, delegát provinciála. Setkání, které probíhalo
částečně virtuálně – tak, jak je v této době obvyklé – a částečně prezenčně, se účastnilo asi 200
mladých lidí. Patronem setkání byl nový blahoslavený církve, bl. Carlo Acutis, a mottem setkání byla
jeho slova: „Eucharistie je dálnicí do nebe“! Toto motto a téma se dokonale hodí k hlavní myšlence
pastoračního roku v Paraguayi: „Poznali ho po lámání chleba“.

Děkujeme Bohu za nové, mladé lidi, kteří přijímají výzvu života v minoritském řádu.

Aregua – řeholní sliby v Paraguayi