Antonín (nebo také krátce Antonin a jeho ženská varianta Antonie) je jménem známým již dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniů (šlo o potomky staré římské rodiny, původně byli pouze patriciové plnoprávnými občany Říma). Doslovně se Antonius dá přeložit jako „patřící Antoniovi“. Z latiny se jméno Antonín může významově přeložit jako „přední“, „vynikající“, „čelní“ (latinsky „ante“ znamená „před“).

http://svatky.centrum.cz/2024/cerven/13/

13. června svátek má Antonín