Igor je typicky ruským jménem, které však má skandinávský původ. Jméno Igor vzniklo ze staroislandského jména Igwarr, které se vykládá jako „bůh plodnosti“. Jméno bylo odvozeno ze dvou staroislandských slov – Ingwio, což bylo jméno boha plodnosti a „wara“ („ochrana“). Jméno Igor tak lze přeložit jako „ten, koho chrání bůh Ingwio“ nebo „pod ochranou boha plodnosti“, příp. i „bůh plodnosti“. Z původní skandinávské podoby jména Igwarr se vyvinula zjednodušená varianta Ivar a poruštěním pak vzniklo jméno Igor.

http://svatky.centrum.cz/2023/rijen/1/

1.10. svátek má Igor