Bratři minorité z české provincie se sjeli do Prahy, na postní provinční den duchovní obnovy.

Setkání jsme zahájili společnou večeří v pražském klášteře. Po ní jsme se společně pomodlili křížovou cestu v naší bazilice sv. Jakuba a následně strávili společný večer v radostné bratrské atmosféře.

Další den ráno jsme společně slavili mši svatou spolu s místními věřícími v kapli sv. Anny. Hlavním celebrantem byl o. provinciál Bogdan M. Sikora OFMConv. Následovala snídaně a po ní přednáška, kterou si pro nás připravil pražský dominikán o. Błażej Matusiak OP. Po přednášce jsme adorovali Nejsvětější svátost a modlili se za nová řeholní a kněžská povolání, za naše komunity a za naše zemřelé spolubratry.

Celé setkání jsme zakončili obědem, při kterém jsme oslavili narozeniny a svátky některých spolubratrů. Potom jsme se rozjeli zpět do našich klášterů.

=vfh=

Praha: Postní provinční den duchovní obnovy (6.-7.3.2016)