Velmi zajímavý program v podobě přednášek spojených s prohlídkou míst, kde žila a působila sv. Anežka Česká, absolvovali o víkendu 16. – 18. října účastníci konference ke 20. výročí jejího svatořečení.

Navštívili tak například klášter jediného v Čechách založeného řádu Křížovníků s červenou hvězdou nebo Anežský klášter Na Františku. Z přednášek si pak odnesli povzbuzení k pravdivějšímu životu podle evangelia. Program začínal v pátek v kostele bratří kapucínů v Praze (Loretánské nám.), kde byl ke zhlédnutí i tento krásný betlém. Zahájil ho ministr Sekulárního františkánského řádu JUDr. Václav Němec.

Prvním z navštívených míst spojených se životem sv. Anežky byla katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Na vitráži sedí malý kníže Václav u nohou své babičky a vychovatelky sv. Ludmily.

V komplexu Pražského hradu navštívili účastníci konference také baziliku sv. Jiří, kde mají své hroby sv. Ludmila a blahoslavená Mlada.

V rámci prohlídky kláštera Řádu Křížovníků s červenou hvězdou, bylo možno zhlédnout výstavu o Mariánském sloupu, který byl ztržen v 50. letech.

Odpolední blok přednášek rozdělili pořadatelé do tří oblastí – duchovní, sociální a zdravotní a společensko-politická. O roli a významu žen ve františkánském hnutí zajímavě přednášel provinciál minoritů P. Bogdan Sikora OFM Conv.

Nedělní bohoslužbu sloužil provinciál minoritů P. Bogdan Sikora OFM Conv.

Program konference skončil prohlídkou Anežského kláštera Na Františku.

Text a foto: sestry sv. Františka

Praha: Konference o sv. Anežce České