Před slavností Nanebevzetí Panny Marie si rytíři Neposkvrněné a čtenáři časopisu Immaculata již tradičně připomínají sv. Maxmiliána M. Kolbeho a jeho oběť života poutní mší svatou na Cvilíně u Krnova. Ta letošní byla jubilejní, neboť jsme si připomněli 80. výročí jeho mučednické smrti v koncentračním táboře Osvětim (Auschwitz). Tomu byl přizpůsoben i celý poutní program. Dopolední křížová cesta a mše svatá byly po příjemné přestávce na občerstvení, vystřídány prezentací bratra Bohdana Heczka o sv. Maxmiliánovi a adorací, ve které poutníci přinášeli před vystavenou Nejsvětější svátost své bolesti a utrpení, symbolicky vyjádřené rudou růží a připojovali se tak k oběti tohoto „světce z Osvětimi“.  

Byli jsme rádi, že společně s poutníky a s bratry minority, jsme mohli vytvořit jedno společenství, ve kterém se poutníci – jak někteří poznamenali – cítili „jako v nebi“. Děkujeme všem, kteří svou fyzickou či duchovní účastí podpořili tuto pouť. Zvláštní poděkování patří také krnovské komunitě bratří minoritů a provinciálovi řádu otci Piotru Pawlikovi, který přijal pozvánku Národního centra Rytířstva Neposkvrněné k celebrování poutní mše svaté.

text: Jitka Navrátilová

Maxmiliánovská pouť na Cvilíně (14. 8. 2021)