Dne 3. 6. 2017 se uskutečnilo v minoritském kostele Matky Boží v Jihlavě kněžské svěcení našeho bratra jáhna Vladimíra Hubálovského. Po dlouhých 9 letech tak má naše provincie opět novokněze.

Bratr Vladimír přijal svěcení z rukou brněnského otce biskupa Vojtěcha Cikrle. Na uspořádání této slavnosti se podílela celá farnost. Kostel se zaplnil věřícími z Jihlavy včetně rodiny novokněze a řádových spolubratrů, diecézních a řeholích kněží, našich bohoslovců, řeholních sester a poutníků z různých stran republiky. Přijeli bratři ze Slovenska z Bratislavy, kde jáhen Vladimír studoval.

Mezi bratry byl také o. Marek Duda, který začínal v roce 1998 jako první minorita v Jihlavě po období totality a v současné době působí jako misionář v Paraguayi. Po skončení slavnosti byl upořádán oběd pro rodinu a kněze a řeholní sestry a pro ostatní pohoštění v zahradě kláštera. Novokněz bude sloužit pro věřící v naší jihlavské farnosti, kde dosud působil jako jáhen.

Bonaventura Josef Rosa, OFMConv.

Kněžské svěcení u Minoritů v Jihlavě