Ve dnech 20. – 21. listopadu jsme prožívali provinční den duchovní obnovy na poutním místě Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Této obnovy se zúčastnil také generální asistent o. Jacek Ciupiński OFMConv.

Během tohoto setkání jsme se společně modlili, poslouchali přednášky a také prožívali bratrské setkání během něhož jsme se dělili o radosti a zkušenosti ze našeho každodenního minoritského života.

Během dne obnovy přednesl o. Sylwester Miecznik OFMConv. z Głogówku (Polsko) dvě přednášky. Během nich poukázal na potřebu využívání daru Božího milosrdenství v životě zasvěcené osoby, a také dělení se o milosrdenství s bratry v klášteře. Zdůraznil také potřebu dávání minoritského svědectví v současném světě (např. nošením hábitu).

Při mši svaté, které předsedal o. provinciál Stanisław Gryń OFMConv., přednesl homilii generální asistent o. Jacek Ciupiński OFMConv. V ní nás pozval k dobrému prožívání každého dne a k přípravě na setkání s Bohem, skrze správně realizované povolání. Zdůraznil potřebu vděčnosti Bohu za dar prožívání „hory Tábor” v našem minoritském životě, a dále potřebu uvědomění si role poutního místa na Cvilíně, jako místa setkání se s Bohem pro každého bratra.

Odpoledne se konalo zasedání definitoria (o. provinciála s jeho provinční radou), kterého se zúčastnil také o. Jacek. Diskutovalo se nad tím, jak probíhá realizování doporučení vizitace a také čtyřletého plánu naší provincie.

=o. Piotr Pawlik=

Cvilín: Provinční den duchovní obnovy (20.-21.11.2016)