Milena je ženským křestním jménem, které se u nás stalo populární na začátku 20. století. Novodobé jméno je slovanského původu. Mužské křestní jméno Miloš má slovanský původ. Vzniklo z přídavného jména „milý” připojením přípony -oš. Význam jména tak skutečně je „milý”, „příjemný”, „milující”, „přívětivý” apod. Stejný význam i původ mají i další podoby jména − Miloň a Milouš. Jméno představuje také domácí podobu jména Miloslav. Pokud by šlo o odvozeninu tohoto jména, vykládalo by se jako „slavící milost”, „slavný svoji milostí” nebo „slavný svojí dobrotou”, „laskavý” apod.

http://svatky.centrum.cz/2023/leden/25/

25.1. svátek má Miloš