Mužské křestní jméno Adam je původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve svém původním významu tedy jde o obecné označení pro člověka jako takového. Jméno Adam se pojí také s hebrejským „adamá“, překládané jako půda či země. Význam jména Adam je potom „člověk, který je spjatý s půdou“. Adam je vůbec nejstarším jménem, první člověk na Zemi byl dle bible právě Adam se svoji partnerkou Evou. Prvotně byl Adam biblí míněn ve významu obecném, tedy jako „člověk“. Jako synové Adama se pak v tomto kontextu označují všichni lidé, bytosti pomíjivé.

http://svatky.centrum.cz/2023/prosinec/24/

24.12. svátek má Adam a Eva