Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova „leo“ – „lev“. Druhá výkladová verze jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold by se vykládalo jako „smělý, statečný“ („leute“ – „lidé“, „bald“ – „smělý, rychlý“). Dle jména Leonard by pak překlad zněl „silný jako lev“ („löve“ – „lev“, „hart“ – „silný“).

http://svatky.centrum.cz/2024/cerven/19/

19. června svátek má Leoš