Ženské křestní jméno Michaela má hebrejský původ. Stejně jako mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Micha´el, které se objevilo již v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se vykládá jako „podobný, resp. podobná Bohu” nebo také „ta, která je podobná Bohu”. Výklad jména se pojí i se zdrobnělinou jména Mika, ta se překládá také z japonštiny – jako „krásná vůně”. Jméno Michaela se vyskytuje i ve zkrácené variantě Michala.

http://svatky.centrum.cz/2022/rijen/19/

19.10. svátek má Michaela