V sobotu dne 26. března se konal v Praze již jedenáctý Pochod pro život. Pochod organizuje Hnutí Pro život ČR a jeho cílem je vyjádřit nesouhlas se zabíjením dětí před narozením, modlit se za zraněné rodiče a za obrácení české společnosti lhostejné k utrpení druhých.

Účastníci pochodu se sešli u pražských dominikánů v kostele sv. Jiljí na mši svaté, které předsedal arcibiskup pražský Dominik Duka. Spolu s ním koncelebrovali další biskupové, biskup plzeňský František Radkovský, českobudějovický Jiří Paďour a řeckokatolický exarcha Ladislav Hučko a mnoho kněží, mezi nimiž byl i provinciál české provincie Řádu minoritů otec Bogdan Sikora.

Ve své promluvě otec arcibiskup navázal na slavnost Zvěstování Páně. Řekl mj.: “Jsme zde, abychom poděkovali Bohorodičce a Matce Církve za její fiat. Chceme při této mši sv. poděkovat všem matkám, které řekly své ano. Chceme s kajícností prosit za odpuštění pro ty, které řekly ne.” Arcibiskup Duka také připomenul neradostné vyhlídky budoucnosti vzhledem k demografické situaci. Uvedl, že “nedostatek nově narozených, nedostatek mladé generace, připravuje těžkou hlavu všem zodpovědným politikům v této zemi a není jiné východisko, než splácet dluh za nezodpovědnost.” Povzbudil účastníky pochodu, když řekl, že zaměření celé akce je nápovědou, kudy by se měla ubírat obroda naší společnosti.

Po liturgii se účastníci v počtu asi 2 tisíc seřadili k pochodu. S transparenty „toleranci od početí”, „umělý potrat všechno změní”, „nebojte se”, ale především s bílými kříži v rukou symbolizujícími množství zmařených životů prošli pražskými ulicemi k soše sv. Václava. Tam jako by si stěžovali u Knížete české země, na panující stav kdy, národ zabíjí vlastní děti, čímž ztrácí právo na svou budoucnost, a vyprošovali proměnu srdcí naší společnosti.

A že je na co si stěžovat vyplývá ze statistik ČSÚ. Podle nich bylo od roku 1957 usmrceno 3 227 376 dětí před narozením. Zdeňka Rybová z Hnutí Pro život ČR dodává: „Byl to klidný a pokojný protest, kterým chceme poukázat na to, že denně je umělým potratem zabito téměř 70 počatých dětí. Minulý rok touto násilnou smrtí zemřelo dalších 24 tisíc dětí před narozením.”

text i foto: br. Bohdan

XI. pochod pro život