Pán mi zjevil, že jako pozdrav máme říkat: „Pán ať ti dá pokoj!”

Pozdrav pokoje