Řád dal církvi mnoho svatých a blahoslavených.

V prvním období řádu (čili do r. 1517) to jsou kromě sv. Františka z Assisi rovněž sv. Antonín z Padovy († 1231), sv. Bonaventura († 1274), sv. Ludvík z Anjou († 1297), bl. Jan Duns Skot († 1308), bl. Jakub Strepa († 1409), sv. Bernardýn ze Sieny († 1444), sv. Jan Kapistránský († 1456), sv. Jan z Dukly († 1484), nebo Petr z Alkantary.

Ve druhém období to jsou mimo jiné: sv. Josef Kupertinský († 1663), bl. Bonaventura z Potenzy († 1711), bl. Rafael Chylinský († 1741), sv. František Antonín Fasani († 1742), bl. Ludvík Armand Adam († 1794) a Mikuláš Savouret († 1794), blahoslavený Alfons López († 1936), a jeho pět druhů, sv. Maxmilián Maria Kolbe († 1941) a sedm polských mučedníků blahořečených v r. 1999 Janem Pavlem II. ve Varšavě.

Z řádu vzešlo také pět papežů: Mikuláš IV. (1288-1292), Alexandr V. (1409-1410), Sixtus IV. (1471-1484), Sixtus V. (1585-1590) a Klement XIV. (1769-1774).

Svatí a blahoslavení neboli velká jména malých bratří