V sobotu 4. října si celá františkánská rodina připomene svého zakladatele, svatého Františka z Assisi.

„Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá,“ tak k němu v kostele sv. Damiána promluvil samotný Bůh. František se zříká úplně všeho, aby svobodně mohl jít za svým Pánem. Ve stále se prohlubující modlitbě si je dobře vědom své ubohosti, ale zároveň i toho, jak moc je samotným Bohem milován. Svým důsledně evangelním způsobem života se stává světlem a solí pro církev i svět. Jeho život si můžeme připomenout ve dvou pořadech České televize.

Hraný dokument Blázen z La Verny Otakára Maria Schmidta přibližuje život světce i jeho inspirativní odkaz. Pořadem provází historik a jezuita Miroslav Herold. V roli svatého Františka uvidíme minoritu Bohdana Heczka. Ke slovu se dostane také kapucín Jiří Bonaventura Štivar nebo františkán František Jeroným Jurka.

Druhý dokument je z cyklu ČT Světci a svědci a životem svatého Františka nás provede Jiří Zajíc, pedagog, publicista a především františkánský terciář.

Slavnost svatého Františka