FrMol  – je zkratka pro františkánskou mládež.

FrMol je společenství katolíků (nejen mládeže), kteří vedeni Duchem svatým, hledají své místo v životě a v Církvi. Inspirují se přitom příklady sv. Františka a sv. Kláry z Assisi. FrMol svým členům pomáhá dozrát v poznání jejich povolání a doprovází je k rozhodnutí pro Boží plán s nimi.

Spiritualita FrMolu spočívá v žití následujících pěti hodnot:

– bratrství
– modlitba
– Písmo svaté (četba i následování)
– služba
– hledání svého povolání

Za biblický základ FrMolu považujeme posvátný spěch Panny Marie naplnit vůli Pána ( srv. Lk 1,39). Od tohoto posvátného spěchu je odvozen název společenství – “FrMol”.

Méně slovy: FrMol je společenství těch, kteří ve svém hledání místa v Církvi a životě po vzoru Panny Marie spěchají naplnit vůli svého Pána.

Odkaz na internetové stránky FrMolu:
http://frmol.signaly.cz/index.html

FrMol