Ruská Taťjana se vysvětluje jako ženský protějšek k latinskému mužskému Tatianus, jež má význam „Tatiům patřící“, případně „do starořímského rodu Tatiů patřící“. Někdy se jméno Taťána též odvozuje z řeckého Tattó s významem „ustanovovat, rozdělovat“ (z tohoto slova také zřejmě vzniklo pojmenování výše uvedeného rodu Tatiů).

https://www.svatkyjmena.cz/jmeno/tatana
29.3. svátek má Taťána