Ruská Taťjana se vysvětluje jako ženský protějšek k latinskému mužskému Tatianus, jež má význam “Tatiům patřící”, případně “do starořímského rodu Tatiů patřící”. Někdy se jméno Taťána též odvozuje z řeckého Tattó s významem “ustanovovat, rozdělovat” (z tohoto slova také zřejmě vzniklo pojmenování výše uvedeného rodu Tatiů).

http://svatky.centrum.cz/2023/brezen/29/

https://www.svatkyjmena.cz/jmeno/tatana
29.3. svátek má Taťána