Žil ve Španělsku a v Mexiku, dvakrát byl ženatý. Když měl 71 let, vstoupil do Řádu menších bratří.

Šebestián se narodil v roce 1502 v La Gudi?e ve Španělsku. Pocházel z chudé, venkovské rodiny, ve které se mu dostalo dobré náboženské výchovy. Jako dítě hlídal zvířata, později se nechal najímat na práci u rolníků. Vydělané peníze odevzdával rodičům a mladším sestrám. Volný čas trávil na modlitbě a navštěvováním kostelů.

Když měl 31 let, odjel do Mexika. Tam pracoval na poli, zabýval se chovem zvířat, kupectvím a obchodem, stavěl cesty. Usiloval o osvobození vězňů a otroků, čím si získal úctu u osadníků i Indiánů. Celou dobu vedl zralý náboženský život.

Dvakrát se oženil, jelikož se brzy stal vdovcem. V roce 1573, kdy měl 71 let, v městě Mexiko byl přijatý do Řádu menších bratří. Žil ještě 27 let a dával příklad pokory, poslušnosti, modlitby a pokání. Zemřel v pověsti svatosti, 25. února 1600. Papež Pius VI. ho v roce 1789 blahořečil.

Na obrázku, vize bl. Šebestiána od Zjevení, fragment obrazu Mariano S. Maella, Muzeum del Prado v Madridu (zdroj: www.santiebeati.it)

Podle www.franciszkanie.pl přeložil a upravil br. Vladimír

25. únor – Bl. Šebestián od Zjevení (1502-1600)