V pátek 25. 3. je slavnost Zvěstování Páně. Tento den slavíme v naší Loretě pouť. Proto bude  Loreta  otevřena od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00  do 17.00 hod.

Po mši svaté v 10.00 hod. se pomodlíme modlitbu radostného růžence v Loretánském domečku.

Po odpolední mši svaté v 15.30 hod., kterou svým zpěvem doprovodí Brněnský akademický sbor, půjdeme průvodem do domečku se zpěvem Loretánských litanií, připojíme modlitby pro získání plnomocných odpustků.

Srdečně zvou bratří minorité

Brno: Pozvánka na pouť do Lorety