9. až 10.12.2012 se v Brně uskutečnila  duchovní obnova české provincie. Začala se v neděli večerními chválami, po nich byla večeře a rekreace – radostné sdílení se všech bratří (celkem 16). Mezi nimi nechyběli ani naši dva bohoslovci (Vláďa a Josef), studující v Bratislavě.

Hlavní část obnovy byla v pondělí, na svátek Panny Marie Loretánské, právě na tento den se bratři Minorité rozhodli, historicky poprvé, společně zasvětit se Jejímu Neposkvrněnému Srdci a skrze Marii se tím více odevzdat a těsněji spojit s Nejsvětějším srdcem Ježíše. Na dopolední přednášku byl pozván host P. Jíří Pleskač z Jedovnice, řeckokatolický kněz. Vysvětlil nám způsob zasvěcení podle sv. Ludvíka Marii Grignion z Montfortu. Zaujala mě věta, že ten kdo se zasvěcuje Panně Marii, Neposkvrněné, která ve své poslušnosti Bohu nic neodmítla, stává se jako ona nástrojem v Božích rukou. V šíření Božího království velmi účinným a pro ďábla velmi nebezpečným.

Obnova vyvrcholila poutní mší svatou v kostele sv. Janů. V kázání měl P. Jiří Pleskač o důležitosti mariánské úcty. Po mši následoval průvod se sochou Panny Marie Loretánské do Jejího Nazaretského domku. Na tuto slavnost byli pozvaní i naši spolubratři z Bratislavy v čele s kustodem br. Tomášem Lesňákem.

Společnou večeří jsme zakončilo toto radostné setkání.

-jv-

BRNO: Historické zasvěcení provincie srdci Ježíšovu