Jubilejní odpustky v Loretě

Jubilejní odpustky v Loretě

Rozhodnutí Apoštolské penitencierie: Věřící, kteří přicházejí s láskou a pravou kajícností (zříkají se zalíbení v jakémkoli hříchu), mohou za obvyklých podmínek (svátost smíření v blízké době, svaté přijímání a modlitba na úmysly svatého Otce nejlépe v ten den), mohou v době od 29. 4. 2019 do 29. 4. 2020 získat plnomocné odpustky pro sebe nebo

Zahájení noviciátu a řeholní sliby bratří z České republiky v Kalvárii Paclavské v Polsku

Zahájení noviciátu a řeholní sliby bratří z České republiky v Kalvárii Paclavské v Polsku

Dva naši novicové br. Michal Wenski a br. Jan Vícha vzrůstali ve františkánském povolání pod tichým dohledem Božího služebníka o. Wenanta Katarzyňce v Kalvárii Paclavské. Nyní, na konci zkušebního roku, složili své první řeholní sliby do rukou provinčního vikáře o. Piotr Pawlika OFMConv. Této bratrské oslavě

Zahájení noviciátu a řeholní sliby bratří z České republiky v Kalvárii Paclavské v Polsku

Dva naši novicové br. Michal Wenski a br. Jan Vícha vzrůstali ve františkánském povolání pod tichým dohledem Božího služebníka o. Wenanta Katarzyňce v Kalvárii Paclavské. Nyní, na konci zkušebního roku, složili své první řeholní sliby do rukou provinčního vikáře o. Piotr Pawlika OFMConv. Této bratrské oslavě