Ženské křestní jméno Miluše má slovanský původ. Vyvinulo se z přídavného jména „milý” přidáním koncovky -uše. Význam jména koresponduje s jeho vznikem, vykládá se jako „milá”, „milovaná” nebo „milující”. Jméno Miluše se užívá také jako domácí podoba jména Miloslava. Je možné, že jeho vznik souvisí právě se jménem Miloslava. Jméno by pak mělo obdobný význam, znamenalo by tedy „slavná svojí milostí”, „slavná svoji dobrotou”. Původ jména Miluše může být až v latině. Některé výkladové teorie se přiklánějí k variantě, že jméno vzniklo jako slovanská podoba latinského jména Amata. I v tomto případě by znamenalo „milá”, „příjemná”, „líbezná”.

http://svatky.centrum.cz/2021/srpen/3/

3. 8., svátek má Miluše