Mužské křestní jméno Radim má slovanský původ. Jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír či Radamir. Jméno se překládá ze staroslovanského slova „raděti” s významem „starat se”. Druhá část jména „mir” (ze jmen Radimír a Radamir) se překládá jako „uspořádání” či „shromáždění”. Jméno se tak ze staroslovanštiny vykládá jako „ten, kdo se stará o shromáždění”, potažmo „velitel”, „organizátor”. Dalšími výklady jména jsou i „ten, kdo se stará o mír”, „ten, kdo má rád svět” (staroslovanské slovo „mír” znamená „mír” i „svět”, resp. „svět bez války”). Dle novodobého znění je významem jména „radostný”, „radující se” (ze slova „radovat se”).

http://svatky.centrum.cz/2023/srpen/25/

25. 8., svátek má Radim