Konference o služebnici Boží S. M. Elišce Pretschnerové, OSF. Dne 19. 5. 2018:  
Nové Adalbertinum, HRADEC KRÁLOVÉ, Velké náměstí 32

Milí bratři a sestry,

pokoj a dobro! My, školské sestry sv. Františka, se k vám obracíme s radostnou zprávou. Dostalo se nám Boží milosti, že život jedné z nás – Služebnice Boží, sestry Elišky PRETSCHNEROVÉ OSF – přinesl plody svatosti a v hradecké diecézi probíhá nyní proces jejího blahořečení. Protože letos uplyne 25 let od jejího odchodu na věčnost, pořádáme v sobotu 19. 5. tohoto roku v Hradci Králové KONFERENCI O ŽIVOTĚ SESTRY ELIŠKY, s názvem „SVATOST PROSTÉHO ŽIVOTA” a z celého srdce vás na ni zveme, je to společná radost.

Více je uvedeno na plakátku, který k pozvánce připojujeme.

Těšíme se na vás.

Sestra Zdislava Nosková – postulátorka a tým spolupracovníkůSvatost prostého života

Pro zájemce z Brna bude vypraven autobus – 19.5. v 6 hod. ráno odjede od Janáčkova divadla

Svatost prostého života