Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum popeleční doby je pohyblivé a odvíjí se od data Velikonoc. Výrazným symbolem Popeleční středy je tzv. “popelec” – tedy udělování kříže na čelo z popela loňských ratolestí.


https://www.vira.cz/texty/glosar/popelecni-streda-zakladni-informace

17.2. Popeleční středa