Zvěstování Páně – obraz v kostelíku Panny Marie Andělské v Assisi

Zvěstování Páně – obraz v kostelíku Panny Marie Andělské v Assisi

Slavnost Zvěstování Páně slavíme devět měsíců před slavností Narození Páně (25. prosince). Připomínáme si tajemství Vtělení Božího Syna, počátek naší spásy. Naše myšlenky putují do Nazareta v Galileji. Anděl Gabriel oslovuje Pannu Marii a říká: “buď zdráva, Milostiplná, Pán s Tebou” (Lk 1,28). Toto