Zveme Tě na
Oázu Nového Života

Jsi mladý?  |  Ptáš se na život?  |  Ptáš se na smysl?  |  Ptáš se na víru?

Pojeď s námi
letní duchovní obnova pro mládež 15+

  • letní škola víry a evangelizace
  • cíl: získat vztah ke Kristu
    a naučit se samostatně růst ve víře
  • bohatý program

Kdy:  23. 7. – 8. 8. 2012
Kde: poutní dům, Cvilín u Krnova
Za co:
 3 500,- Kč 
(po domluvě je sleva možná)

Vyplni zde závaznou přihlášku do 30. 4. 2012
po tomto termínu nás prosím kontaktujte.

kontakt, informace, přihlášky:
P. Josef Goryl (j.goryl@minorite.cz)
Anička Severová (anisev@volny.cz)
web: choreb.minorite.cz

Mistře, kde bydlíš? – Letní duchovní obnova pro mládež.